Ads Top

Start verdiepen Achterwaterschap

Maandag 8 augustus is Waterschap Rivierenland gestart met werkzaamheden in en rondom de Hoge Boezem van de Overwaard bij Kinderdijk. Men verdiept er het Achterwaterschap en legt een rietmoeras aan van zo'n 30 voetbalvelden groot.

Het verdiepen van het Achterwaterschap en het aanleggen van het rietmoeras is een meerjarenproject dat duurt tot 2022. De werkzaamheden starten met de aanleg van een palendam die het rietmoeras afbakent. Dit vindt plaats in de periode 8 augustus tot medio oktober.

Voor de aanleg van de palendam doen we er alles aan om overlast voor omwonenden en bezoekers (toeristen) te voorkomen. Alle aanvoer van materieel gebeurt daarom in de avonduren. Aan de noordkant van de Overwaard legt de aannemer een tijdelijke loswal aan voor de aanvoer van materieel en materiaal. De Overwaard blijft (uitsluitend voor bestemmingsverkeer) gewoon toegankelijk. Van de werkzaamheden in de Hoge Boezem van de Overwaard zelf ondervindt de omgeving geen hinder (deze zijn grotendeels buiten het gezichtsveld). In opdracht van het waterschap voert aannemersbedrijf J.P. Schilder B.V. de werkzaamheden uit.

De komende jaren vult men de palendam met opgegraven grond uit het Achterwaterschap. Naar verwachting starten we pas over enkele jaren met de rietaanplant van het rietmoeras. Dit komt omdat de opgegraven grond uit het Achterwaterschap telkens eerst moet bezinken en verstevigen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.