Ads Top

Adviescommissie Water adviseert over organisatie Deltaprogramma

Nederland staat voor grote opgaven in de delta op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Daarom is in 2010 door het kabinet de keuze gemaakt voor een aanpak die past bij het belang en de zwaarte van deze opgaven: de instelling van een nationaal Deltaprogramma, een deltafonds en de benoeming van een regeringscommissaris voor de delta (deltacommissaris). De ervaringen in de afgelopen periode laten zien dat die organisatievorm goed heeft gewerkt. De samenwerking tussen verschillende overheden en maatschappelijke partijen is versterkt. De Adviescommissie Water (AcW) adviseert daarom de minister van Infrastructuur en Milieu deze werkwijze voort te zetten.

Het Deltaprogramma is nog niet klaar. Het komt er nu op aan tot verdere uitwerking, implementatie en uitvoering over te gaan. De AcW vindt het belangrijk dat de samenwerking in een nationaal programma wordt voortgezet en ziet de komende periode nog een belangrijke toegevoegde waarde van de deltacommissaris in dit proces. De deltacommissaris heeft een rol in het monitoren van de voortgang, het faciliteren van de samenwerking waar dat nodig is, en het aanspreken van partijen op hun verantwoordelijkheid.

De commissie adviseert dat de minister in 2016 de effectiviteit van de huidige organisatie laat evalueren. Daarbij gaat het zowel om de werking van het Deltaprogramma, het deltafonds, de Deltawet als over de figuur van de deltacommissaris. Op basis van die evaluatie kan worden bezien of en in hoeverre de organisatie voor de periode na 2017 dient te worden aangepast.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.