Ads Top

4 miljoen euro voordeel voor waterschap Vechtstromen

De voormalige waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel hebben in 2013 minder geld uitgegeven dan begroot. Dit levert waterschap Vechtstromen, dat per 1 januari van dit jaar is ontstaan uit een fusie van deze waterschappen, een voordeel op van 4 miljoen euro. Het dagelijks bestuur van Vechtstromen stelt voor om dit bedrag te gebruiken om de komende jaren tariefstijgingen verder te matigen. Het algemeen bestuur neemt in haar vergadering op 2 juli een besluit over dit voorstel bij de vaststelling van de jaarrekeningen.

Wim Stegeman, dagelijks bestuurslid en portefeuillehouder financiën: “We vinden het belangrijk om de inwoners van ons gebied te ontzien. De fusie betekent een besparing van jaarlijks 11 miljoen euro per jaar. In het bestuursakkoord is afgesproken om aanvullend hierop de komende jaren verdere besparingen door te voeren, oplopend tot 5 miljoen euro per jaar. En ook deze meevaller bij de jaarrekeningen willen we gebruiken om tariefstijgingen de komende jaren verder te matigen.”

De jaarrekeningen van de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht laten een voordeel zien van respectievelijk 1,7 miljoen euro en 2,3 miljoen euro.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.