Ads Top

Waterschappen ondertekenen Manifest MaatschappelijkVerantwoord Inkopen

Namens de waterschappen ondertekent Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van waterschap Scheldestromen, vandaag het Manifest Maatschappelijk verantwoord Inkopen. Dit doet hij tijdens het congres 'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen doe je zo!', samen met vele andere bestuurders van (rijks-)overheden in Nederland. Dit eerste MVI-congres wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken.

Afgelopen jaar hebben overheden gezamenlijke ambities uitgewerkt op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Deze ambities en afspraken zijn samengevat in een Manifest MVI. De waterschappen gaan de naleving van de afspraken uit het manifest monitoren en toetsen. Op de jaarlijkse MVI-dag worden de resultaten met de andere ondertekenaars van het manifest gedeeld.

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord of duurzaam inkopen ontwikkelden overheden de afgelopen vijftien jaar al veel initiatieven. De gezamenlijke ambities op dit vlak legden overheden ook vast. Tot 2010 met de Deelnameverklaring Duurzaam Inkopen, waarin het 100% toepassen van minimumeisen voor duurzaamheid centraal stond. Na verkennen en vaststellen werd in 2015 het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen aangeboden aan de Tweede Kamer. Inmiddels lijkt de tijd rijp om deze ambities te actualiseren en in een nieuw Manifest MVI voor 2016-2020 ambitieuzere doelen te stellen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.