Ads Top

Voldoende drinkwater van goede kwaliteit voor Utrecht

Vitens kan ook op de lange termijn goed drinkwater aan de inwoners van Utrecht blijven leveren. Provincie Utrecht en drinkwaterbedrijf Vitens hebben hiertoe vandaag een overeenkomst getekend. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts en directievoorzitter van Vitens Lieve Declercq willen zorgen voor voldoende drinkwater en ook de grondwaterkwaliteit beter beschermen.

Provincie en Vitens zoeken de komende jaren tijdig naar locaties voor aanvullende wincapaciteit van grondwater. Mariëtte Pennarts: “Door de bevolkingsgroei neemt de vraag naar drinkwater in de provincie Utrecht tot 2040 toe. We werken nu samen aan de opgave om in onze drukke provincie voldoende grondwater van goede kwaliteit te borgen voor de toekomst.”

De overeenkomst richt zich echter niet alleen op de toekomst. Momenteel loopt de kwaliteit van het grondwater bij een aantal winningen terug. Bestaande waterwinningen hebben steeds meer last van verontreinigingen uit stedelijk gebied, zoals historische verontreinigingen door vroegere industrie. Maar ook medicijnresten, afkomstig uit rivieren en riolen, vormen een steeds grotere zorg voor de drinkwaterwinningen. Provincie Utrecht en Vitens werken samen om deze problemen aan te pakken.

Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens: “De kwaliteit van ons drinkwater behoort tot de beste van de wereld, en dat willen we graag zo houden.” De centrale ambitie van de overeenkomst is het behouden en beschermen van schone bronnen. Dat is volgens beide partijen onmogelijk zonder de hulp van diverse gebiedspartners zoals waterschappen, gemeenten, natuur- en milieuorganisaties. Zo wordt onderzocht waar grondwaterbescherming rond een winning kan worden verbeterd en waar in deze gebieden tegelijkertijd natuur kan worden versterkt. De overeenkomst beschrijft welke onderzoeken nodig zijn om in 2018 de juiste keuzes te kunnen maken om de drinkwatervoorziening voor langere tijd veilig te stellen voor de mensen in Utrecht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.