Ads Top

Heropenen haven Zevenbergen gaat gewoon door

De plannen om de Roode Vaart in Zevenbergen te heropenen worden gewoon uitgevoerd. Dat heeft het college van B en W laten weten in antwoord op vragen van raadslid F. Wozniak (OM). Die had zijn twijfels geuit over de haalbaarheid van het voornemen om de haven van Zevenbergen open te graven. Volgens hem zou een deel van de benodigde toegezegde financiën onzeker zijn. Volgens het college is daar absoluut geen sprake van.

Ook de huidige discussie over het wel of niet doorgaan van de verzilting van het Volkerak-Zoommeer en het terugbrengen van het getij in de Grevelingen heeft geen gevolgen voor het dempen van de haven.

De rijksbijdrage staat, net als de bijdragen van de overige collega-overheden, los van de besluitvorming over het verziltingsproject. Het opengraven van de Zevenbergse haven is sowieso nodig om West-Brabant te voorzien van een robuuster, beter zoetwatersysteem en is daarmee een altijd goede maatregel. Er is dus geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de gemaakte afspraken. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.