Ads Top

Uitvoering tweede deel KRW IJssel kan starten

De aanbesteding voor de uitvoering van de tweede fase van de Kaderrichtlijn Water maatregelen, verspreid langs de IJssel tussen Dieren en Hattem, is gegund aan Aannemerscombinatie Ploegam BV- Van den Biggelaar Grond- en Waterbouw BV. De aannemersovereenkomst met Waterschap Vallei en Veluwe voor het aanleggen van 10 nevengeulen en 20 natuurvriendelijke oevers is ondertekend en het werk is, na een ongegrond verklaard bezwaarschrift, per 1 juni definitief gegund. De werkzaamheden zullen plaatsvinden vanaf het najaar van 2015 en gedurende 2016.

Op dit moment wordt de planning gemaakt en naar aanleiding hiervan zullen omwonenden en grondeigenaren worden geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.