Ads Top

StaatvanOnsWater.nl: op koers voor besparing van 750 miljoen euro

Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven hebben in 2015 ruim 7 miljard euro aan kosten gemaakt om Nederland te beschermen tegen overstromingen en te zorgen voor voldoende en schoon water. De partijen liggen daarbij op koers om in 2020 750 miljoen euro bespaard te hebben op de jaarlijkse kosten.

Dat staat in de ‘Staat van Ons Water 2015’, die minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De jaarlijkse voortgangsrapportage over de uitvoering van het waterbeleid wordt dit jaar op vernieuwende wijze gepresenteerd: via de website staatvanonswater.nl, met aansprekende infographics en voorbeeldprojecten, zijn de prestaties voor een breed publiek toegankelijk.

Minister Schultz is verheugd met zowel de inhoud als de nieuwe presentatie van de rapportage. “Alle partijen werken er hard aan om de kosten voor de burger laag te houden. Door die inspanningen stijgen de kosten minder sterk dan we in 2011 hadden verwacht. Daar ben ik blij om. Daarnaast hoop ik dat de nieuwe website helpt mensen bewuster te maken van de unieke ligging van ons land: om de veiligste delta ter wereld te blijven en altijd schoon water uit de kraan te krijgen, worden dagelijks bergen werk verzet.”

Naast informatie over belangrijke waterthema’s zoals de kwaliteit van ons zwemwater, drinkwater en overstromingsrisico’s, rapporteert de website over de uitvoering van het Nationaal Waterplan, het Bestuursakkoord Water en de Beleidsnota Drinkwater. Ook wordt verslag gedaan over de voortgang van de uitvoering van de Europese richtlijnen over waterkwaliteit, overstromingsrisico’s en de mariene strategie voor de Noordzee. Door het opnemen van verwijzingen naar andere websites krijgt de bezoeker makkelijk toegang tot achterliggende bronnen.

De Staat van Ons Water is onderdeel van het communicatieprogramma Ons Water en onswater.nl. Hiermee willen Rijk, waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven het waterbewustzijn onder Nederlanders vergroten. Aanleiding om naast een rapport voor de Tweede Kamer ook een website te maken was het advies van de OESO (2014) om transparanter te zijn in de verantwoording van het waterbeleid. Ook signaleerde de OESO in Nederland een groot gebrek aan waterbewustzijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.