Ads Top

Onderzoek mogelijke explosieven Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Uit historisch onderzoek weet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden dat op sommige plekken in de Gekanaliseerde Hollandse IJssel bommen en munitie terecht zijn gekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is bij normaal recreatief gebruik niet gevaarlijk, maar kan dat bij baggerwerkzaamheden wel zijn. Alle verdachte metalen objecten uit het historisch onderzoek zijn met een onderzoeksboot in kaart gebracht. Deze objecten moeten allemaal benaderd worden door gespecialiseerde duikers. In veel gevallen zullen de verdachte objecten onder andere gedumpte kluizen, verkeersborden, fietsen en andere metalen voorwerpen blijken te zijn. Als het toch om een niet gesprongen explosief gaat, wordt deze verwijderd en op een andere locatie onschadelijk gemaakt.

Tijdens de duikwerkzaamheden is de aanwezigheid van duikers onder water te zien aan een duikvlag. Eer wordt gebruik gemaakt van een werkschip. Gedurende de duikwerkzaamheden kan de scheepvaart veilig passeren en treedt er geen gevaar op voor de duikers. Er zijn geen wegafsluitingen noodzakelijk tijdens de duikwerkzaamheden.

De baggerwerkzaamheden beginnen naar verwachting in 2017 en nemen waarschijnlijk twee jaar in beslag.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.