Ads Top

ARCADIS wint kustbeschermingsproject Colombia

Een consortium onder leiding van ARCADIS adviseert het ministerie van Milieu (MADS) in Colombia bij de ontwikkeling van een masterplan ter bescherming van de Colombiaanse kust. Doel is een duurzame, gedragen en geïntegreerde lange termijn visie voor de bescherming en ontwikkeling van de Colombiaanse kustlijn te formuleren, waarbij rekening wordt gehouden met klimaatverandering. Integrated Coastal Zone Management en Building with Nature vormen daarbij een leidraad. Het project met een contractwaarde van 1,3 miljoen euro neemt anderhalf jaar in beslag, aldus ARCADIS dinsdag.

Uniek aan dit masterplan is dat het door MADS en Nederland samen met een gelijke inbreng  gefinancierd wordt. Het Nederlandse deel komt vanuit de Transitiefaciliteitprogramma (TF), een programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken dat uitgevoerd wordt door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RCV.nl) en de Nederlandse ambassade in Bogotá. Onder regie van RVO.nl in intensieve samenwerking met Rijkswaterstaat is het project het afgelopen jaar voorbereid en afgestemd op de behoefte van het Colombiaanse ministerie.

De Colombiaanse kust ondervindt ernstige erosie problemen. Dit bedreigt vele ruimtelijke functies in de kustzone (waaronder wonen, toerisme en recreatie, natuur, havenactiviteiten en infrastructuur). Kusterosie is geen nieuw fenomeen, maar de laatste decennia lijkt het wel sterk toe te nemen. Maatregelen (veelal harde structuren) om erosie tegen te gaan, zijn wisselend toegepast en slechts matig succesvol. In Colombia - met het ministerie van MADS in the lead - is het inzicht en de erkenning dat een integrale kustzone benadering en waar mogelijk maatregelen volgens Building with Nature principe de voorkeur geniet om kusterosie tegen te gaan.

Het consortium werkt de komende anderhalf jaar intensief samen met Colombiaanse stakeholders om tot een gedragen analyse, visie en maatregelenpakket te komen. Ook het identificeren van drie pilotlocaties, een institutionele analyse en advies  en capaciteitsversterkingsproject maakt onderdeel uit van de opdracht. Het Nederlandse – Colombiaanse consortium bestaat uit Royal HaskoningDHV, Deltares, Unesco-IHE, Universidad del Norte, Fundación Herencia Ambiental Caribe en Aqua y Terra  onder leiding van ARCADIS.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.