Ads Top

Start rietherstel Veluwemeerkust bij Nunspeet

Met de aanplant van riet hebben gedeputeerde Jan jacob van Dijk, wethouder Gert van den Berg van Nunspeet en voorzitter Gastvrije Randmeren, Gerben Dijksterhuis, op 4 december het startsein voor herstel en uitbreiding van de rietzone langs het Veluwemeer bij Nunspeet gegeven.

Door herstel en uitbreiding van de rietzone wordt het leefgebied van rietmoerasvogels zoals de Grote Karekiet, Roerdomp en Baardmannetje, maar ook van dieren als de otter en vissoorten zoals de snoek verbeterd. Verder draagt een gezonde rietzone bij aan de versterking van het Gelders Natuurnetwerk (voorheen de EHS). Vandaar dat ook de Provincie Gelderland bijdraagt aan de financiering van het project. Jan Jacob van Dijk: ‘Hier is een goed evenwicht gevonden tussen Natura 2000-maatregelen en economie. Om recreatie, verbreding van de vaargeul en zandwinning mogelijk te maken investeren we in natuur en landschap. Ook dragen we bij aan het herstel van een uniek cultuurhistorisch gebied door de strandwal uit de tijd van de Zuiderzee te herstellen en weer beleefbaar te maken.’

In Nunspeet wordt het herstel van de rietzone gecombineerd met het herstel van een oude strandwal en de aanleg van een paaigebied – een kraamkamer – voor vis. Gert van den Berg, wethouder van de gemeente Nunspeet: ‘De strandwallen langs de Zuiderzee zijn ontstaan vóór 1600 en vormden een  natuurlijke bescherming voor het achterland. Na de afsluiting van de Zuiderzee zijn veel strandwallen afgegraven. Met het materiaal dat vrijkomt bij aanleg van het paaigebied wordt de strandwal bij Nunspeet in ere hersteld’. 

De rietzone met het achterliggende paaigebied en de strandwallen vormt een groene zone tussen de campings ‘Droompark Bad Hoophuizen’ en ‘De Oude Pol’. Gerben Dijksterhuis, voorzitter van Gastvrije Randmeren: ‘Op dit oude landschap, met resten uit het Zuiderzeeverleden moeten we zuinig zijn. Het maakt het randmerengebied tot een uniek gebied waar natuur, recreatie, nieuw- en oud land elkaar afwisselen en versterken’.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.