Ads Top

Rioolwaterzuivering Kampen functioneert steeds beter

De werking van de rioolwaterzuivering in Kampen is in de afgelopen dagen verbeterd. Het biologische zuiveringsproces kan zich langzamerhand herstellen. Van extra vuilaanvoer is geen sprake meer. Het waterschap hoeft nog slechts enkele aanvullende maatregelen te treffen.
De precieze oorzaak van de verminderde zuiveringscapaciteit wordt nog onderzocht. Het onderzoek tot nu toe heeft aangetoond dat één bedrijf meer vuil afvalwater loosde dan is toegestaan. Het ging niet om een lozing van giftige stoffen maar van organisch materiaal. Deze illegale lozing is op last van de Provincie gestopt. Het waterschap onderzoekt of de extra gemaakte kosten van enkele tienduizenden euro's op de illegale lozer kunnen worden verhaald.
Bij een ander bedrijf heeft het waterschap eveneens onregelmatigheden aangetroffen. Nadere analyse van de in beslag genomen bedrijfsgegevens moet uitwijzen in welke mate het bedrijf buiten de vergunning heeft geloosd.
Daarnaast heeft het waterschap, om de zuiveringsinstallatie tijdelijk te ontlasten, een ander bedrijf gevraagd om hun afvalwater per tankauto naar een andere zuiveringsinstallatie af te voeren.
Het afvalwater dat op een zuivering binnenkomt wordt biologisch door micro-organismen (diverse bacteriën) gezuiverd. Door dit proces ontstaat zuiveringsslib met vuil. In de afgelopen weken kwam er veel meer organisch materiaal via de riolering naar de zuiveringsinstallatie in Kampen. Door deze toename hebben de organismen veel meer zuurstof nodig en wordt er veel meer zuiveringsslib
geproduceerd. De consequentie is dat er meer zuiveringsslib moet worden afgevoerd, vers slib met actieve organismen van andere installaties moet worden opgehaald en veel extra zuurstof aan het zuiveringsproces moeten worden toegevoegd. Als de installatie te veel vuil krijgt te verwerken kan het water niet meer volledig worden gezuiverd. In die situatie dreigt milieuschade door de lozing van afvalwater.
Op de RWZI Kampen wordt per dag ongeveer 14 miljoen liter afvalwater gezuiverd.Dit is bijna 600.000 liter water per uur. Dit afvalwater is afkomstig van ca. 3.000 bedrijven en ongeveer 47.000 inwoners uit de gemeente Kampen. Al dit water komt via ongeveer 300 kilometer gemeentelijke riolering op de RWZI in Kampen terecht. Na zuivering wordt het schone water geloosd op de IJssel. Er gelden strenge milieueisen voor dit schone water. De problemen hebben echter geen overschrijdingen en milieuschade veroorzaakt omdat de installatie met man en macht in bedrijf kan worden gehouden en er sprake was van een tijdelijke verhoogde lozing van onvoldoende schoon water. De kosten voor transport en zuivering van het Kamper afvalwater bedragen voor het waterschap ongeveer 1 miljoen euro per jaar.
Ook tijdens deze calamiteit is gebleken dat het veel tijd en inspanning vergt om illegale lozers op te sporen. Een overzicht van alle lozingen is ook nooit 100% waterdicht. Het zuiveringsproces is immers 24 uur per dag in bedrijf en het riool is altijd open. Het herstel van een waterzuiveringsinstallatie kan na een storing weken tot maanden duren.
Het waterschap wil de opsporingstechnieken en -methoden echter wel verfijnen zodat illegale lozers tijdens calamiteitensituaties sneller kunnen worden gestopt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.