Ads Top

Provincie Zuid-Holland lead partner Europees waterveiligheidsproject FRAMES

De provincie Zuid-Holland is lead partner geworden voor het waterveiligheidsproject FRAMES (Flood Resilient Areas by multi-layEr Safety Approach). FRAMES gaat van start op 1 oktober 2016 met een looptijd van 3 jaar. Er is 8 miljoen euro beschikbaar, waarvan de helft gefinancierd wordt vanuit Interreg.

Op 29 september 2016 liet het Europese Interregfonds van het North Sea Region Programma weten dat de subsidieaanvraag gehonoreerd is. Doel van het project is om inwoners en infastructuur weerbaarder te maken tegen de gevolgen van mogelijke overstromingen en wateroverlast.

Door klimaatverandering neemt de hoeveelheid neerslag in Europa toe. Dit leidt tot hogere rivierwaterstanden in onze Delta. De kans op een dijkdoorbraak zal hierdoor toenemen. En als zo’n doorbraak zich voordoet leidt dit tot meer slachtoffers en een hogere schade.

Ook wordt de frequentie en intensiteit van hevige buien groter. Dit leidt tot meer wateroverlast en schade, met name in verstedelijkte gebieden en voor de land- en tuinbouw. Op nationaal niveau zijn er plannen hoe om te gaan met klimaatverandering en overstromingen, maar de opgave is om dit op lokaal niveau concreet te maken.

Er is een consortium gevormd met partijen uit Nederland, België, Duitsland, Engeland en Denemarken. In totaal zijn er 11 partners, waaronder regionale overheden, universiteiten en gebiedsbeheerders. De partners werken samen aan kennisontwikkeling en dragen financieel bij aan pilotprojecten. Voor de aanpak van klimaatverandering en overstromingen is co-financiering uit Europa noodzakelijk. Dit zijn namelijk gebeurtenissen die regionale en nationale grenzen overstijgen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.