Ads Top

Den Helder sluit als eerste zeehaven aan op elektronisch havensysteem

NV Port of Den Helder is als eerste zeehaven in Nederland aangesloten op het elektronische havensysteem Maritime Single Window (MSW). Het systeem van Rijkswaterstaat voorziet in een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten voor overheid en bedrijfsleven.
De implementatie van het elektronisch havensysteem draagt bij aan de serviceverlening die bij Port of Den Helder al jarenlang hoog in het vaandel staat. De invoering betekent minder administratieve rompslomp voor de binnenkomende schepen.

Voor de provincie is het van belang dat Port of Den Helder zich niet alleen fysiek maar ook facilitair zó verder blijft ontwikkelen. De haven is, samen met de luchthaven en de Koninklijke Marine van groot belang voor de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio. Het steeds blijven verbeteren van het havenproduct draagt bij aan het behoud van die positie. De provincie is er trots op dat Port of Den Helder de eerste Nederlandse haven is die over dit systeem beschikt.

MSW is een elektronisch platform waarbij zeeschepen, die zeehavens binnenkomen en uitgaan, zich per bericht maar 1 keer hoeven te melden. Veel van deze berichten worden nu nog meerdere keren aan verschillende overheden als Rijkswaterstaat, Douane, Koninklijke Marechaussee, Zeehaven politie en de havenautoriteiten gemeld. Via het digitaal loket MSW worden de ontvangen maritieme berichten afgeleverd bij de verantwoordelijke overheidsdiensten en eventuele retourberichten van de diensten naar de marktpartijen (agentschappen, rederijen en havens) teruggestuurd.

De eerste uitwisseling van berichten vond bij Peterson Den Helder plaats, intensief ondersteund door medewerkers van Port of Den Helder. Ook 2 andere bedrijven, Den Helder Support Service en Seamar Services BV, gingen met succes over naar MSW. Na ruim 4 jaar van intensieve samenwerking is hiermee de eerste stap naar een volledig werkende MSW-keten gezet. Het systeem geldt binnenkort voor alle EU-grensoverschrijdende schepen. De volgende aansluiting is voorzien op 28 september waarbij Zeeland Seaports en de Rijkshavenmeester Westerschelde op MSW worden aangesloten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.