Ads Top

Verruiming Twentekanalen en brug- en sluisbediening op afstand

De vaarwegen in Overijssel krijgen een flinke impuls. Minister Melanie Schultz van Haegen en gedeputeerde Bert Boerman hebben op 18 februari 2016 in de Combi Terminal Twente, in aanwezigheid van het Overijsselse bedrijfsleven, hun handtekening gezet onder de bestuursovereenkomst voor het verbeteren van de brug- en sluisbediening op de Twentekanalen.

Minister Schultz maakte vanmiddag ook bekend dat zij het besluit heeft genomen om te kunnen starten met realisatie van de verruiming van de Twentekanalen. “Deze verruiming betekent dat grotere schepen de achterliggende havens en bedrijven kunnen bereiken, en schepen vlotter kunnen doorvaren. Ik ben blij met deze solide afspraken met de provincie en ondernemers. Deze samenwerking geeft een grote impuls aan een duurzame groei van de Nederlandse economie.”

Gedeputeerde Boerman is blij dat door een goede samenwerking tussen Rijk en regio de provincie erin is geslaagd de service aan de vaarweggebruikers op peil te houden en in de nabije toekomst zelfs te verbeteren. “Hiermee stimuleren wij het goederenvervoer over water. Dat is noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid van deze regio, de groei van de economie, de concurrentiepositie van de binnenvaart en de ondernemers langs de rijksvaarwegen.”

De overeenkomst die vandaag is ondertekend, bevat afspraken over bedieningstijden en over bediening op afstand vanaf 2018. Het uiteindelijke doel is beter op de vraag van de scheepvaart te kunnen inspelen. Voor de periode 2016-2017 is in het kader van het programma Beter Benutten afgesproken dat flexibele, meer vraaggestuurde bediening wordt toegepast in de regio’s Zwolle-Kampen-Meppel en Twente. Dat betekent dat schippers zich van tevoren aanmelden en binnen de vastgestelde bedientijden een bedienaar beschikbaar is om opgeroepen te worden. Hiermee worden de bedieningstijden maximaal afgestemd op de binnenvaart die gebruik maakt van de vaarwegen en is een goede bereikbaarheid voor de scheepvaart gegarandeerd.

Door de bediening op afstand vanaf sluis Eefde krijgen sluis Delden en sluis Hengelo in de toekomst dezelfde bedientijden als sluis Eefde. Dat betekent op termijn voor de Twentekanalen een verbetering ten opzichte van de huidige bedieningstijden. Provincie en Rijk dragen hiervoor beide 50% van de kosten, die ruim €2 miljoen bedragen.

Meppelerdiepsluis en Spooldersluis

In de regio Zwolle-Kampen-Meppel worden vanaf 2018 verschillende gemeentelijke bruggen op afstand bediend vanuit de Meppelerdiepsluis en Spooldersluis. Hier werken Rijk en regio samen in de bediening. De bediening wordt daarmee niet alleen efficiënter, maar bespaart op termijn ook kosten. Het Rijk, de provincies Overijssel en Drenthe en de regio Zwolle-Kampen-Meppel betalen hiervoor gezamenlijk € 1 miljoen. Binnenkort zullen ook deze afspraken in een bestuursovereenkomst worden vastgelegd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.