Ads Top

Witteveen+Bos werkt aan vergroting sluiscomplex in Zweden

Op 19 juni 2014 is in Zweden het contract ondertekend voor een opdracht voor de aanpassing van een bestaande sluis in het Södertälje-kanaal in de stad Södertälje, nabij Stockholm in Zweden. Ook wordt het Södertälje-kanaal verbreed en verdiept. De werkzaamheden vallen binnen het Zweedse Mälaren-project, dat beoogt de havens van Västerås en Koping beter bereikbaar te maken. Witteveen+Bos en Zweedse partner WSP zijn ingeschakeld door de Zweedse maritieme dienst Sjöfartsverket. Op 26 juni 2014 is de startbijeenkomst.

Het verbreden en verdiepen van het Södertälje-kanaal is noodzakelijk om zeeschepen tot 165 meter lengte en 23 breedte toegang te kunnen bieden tot de havens van de verder landinwaarts gelegen steden Västerås en Koping. Ook in Södertälje zelf is een aantal werkzaamheden noodzakelijk om het maritieme verkeer te kunnen verwerken: verlenging, verbreding en renovatie van een sluis (twee nieuwe sluishoofden en -deuren, vernieuwing en verlenging van de langszijde), het aanbrengen van nieuwe remmingwerken ter plaatse van bestaande bruggen, het aanbrengen van erosiebescherming voor de oevers en bodem,  het ontwerpen van een nieuwe verkeersbrug ter plaatse van de sluis, het aanleggen van nieuwe wachtplaatsen en bescherming van het gebied tegen toekomstige overstromingsrisico’s. Witteveen+Bos en WSP stellen alle contracten op op basis van een te vervaardigen referentieontwerp. Het vergroten van de maritieme veiligheid in het kanaal staat hierbij voorop.

Witteveen+Bos en WSP werkten al eerder samen in Zweden aan een sluizenproject in de stad Trollhättan. De partners vullen elkaar goed aan: Witteveen+Bos levert expertise op het gebied van sluizen en waterbouwkundige constructies, terwijl WSP zich met name buigt over het ontwerp van de nieuwe verkeersbrug, aanpassingen aan bestaande infrastructuur en de vergunningen. Een grote uitdaging voor dit consortium is de eis dat het vaarverkeer niet gestremd mag worden tijdens de bouw van de sluis. Ook de milieukundige randvoorwaarden en het omgevingsmanagement nemen een belangrijke positie in binnen de werkzaamheden.

Tijdens de startbijeenkomst in Zweden op 26 juni 2014 zullen Witteveen+Bos en WSP samen met opdrachtgever Sjöfartsverket het verloop van het project vaststellen en een analyse maken van de situatie ter plaatse. De start van de uitvoering is gepland medio 2015. Voor Witteveen+Bos is deze opdracht een goede kans om de werkzaamheden in Zweden uit te breiden. Deze opdracht in Zweden verwierf het ingenieurs- en adviesbureau mede dankzij ervaringen verworven tijdens werkzaamheden voor de Afsluitdijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.