Ads Top

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat dijken verbeteren

Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op 23 april de startnotities voor vier toekomstige dijkverbeteringen vastgesteld. Het gaat om de volgende dijkverbeteringen: de Vreelandseweg tussen Nigtevecht en Overmeer de De Horn en de Lage Klompweg in Weesp de Nieuweweg en Waterleidingkade in de Bethunepolder.

Gerard Korrel, verantwoordelijk bestuurder van het waterschap: ‘Een dijkverbeteringstraject kent een aantal fasen. In de eerste fase kunnen bewoners en andere belanghebbenden hun wensen en knelpunten aangeven. Deze input is belangrijk voor het opstellen van een startnotitie, het uitgangspunt voor een dijkverbetering. De mogelijke oplossingen die het waterschap heeft beschreven in de startnotitie worden vervolgens met bewoners en andere belanghebbenden besproken. Alle belangen worden daarna zorgvuldig gewogen en zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de volgende fase in het dijkverbeteringstraject. Samen met alle belanghebbenden zorgen we ervoor dat deze dijken straks weer veilig zijn en iedereen droge voeten houdt. Een belangrijke kerntaak van het waterschap. ‘

Het waterschap controleert periodiek de dijken. Wanneer deze niet hoog en sterk genoeg blijken, start een dijkverbeteringstraject. In de startnotitie zijn alle mogelijke maatregelen opgenomen die er voor zorgen dat de dijk weer voldoet aan de gestelde eisen. De startnotitie geeft inzicht in de noodzaak van de dijkverbetering, de verschillende belangen, de oplossingsmogelijkheden, de geraamde kosten en de uitgangspunten voor het verdere verloop van het project.

De dijken hebben allemaal hun eigen kenmerken. Op sommige dijken loopt een asfaltweg en andere dijken zien eruit als groene kades. De maatregelen die genomen moeten worden om de dijk weer veilig te maken verschillen dan ook van dijk tot dijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.