Ads Top

Historische ‘hoogwaterboom’ Dalfsen symbolisch herplant

De Vereniging Vrienden van Dalfsen, het Waterschap Groot Salland en de gemeente Dalfsen hebben de historische kastanjeboom in de uiterwaarden van de Vecht in ere hersteld. Vele jaren stond de eeuwenoude kastanje aan de zuidelijke Vechtdijk als stille wachtpost uit te kijken over de Vecht. Volgens de overlevering zou deze ‘hoogwaterboom’ ten tijde van Napoleon zijn geplant.

De karakteristieke boom was zowel onder Dalfsenaren als het waterschap zeer bekend. Als de Vecht buiten zijn oevers trad, waren alle blikken gericht op de boom. Wanneer het stijgende Vechtwater de voet van de kastanje raakte, was dat voor het waterschap het signaal om dijkbewaking in te stellen. De boom had dus een duidelijke signaalfunctie. Tot de eeuwenoude kastanje in 1982 werd geveld door een storm.

Op initiatief van de Vereniging Vrienden van Dalfsen is de kastanje nieuw leven ingeblazen. Vrijdagmiddag 16 oktober plantten Henk Oegema, bestuurslid Waterschap Groot Salland, wethouder Klaas Agricola, Bertil Uittenboogaard, voorzitter Vrienden van Dalfsen, Eibert Jongsma, landschapsadviseur Landschap Overijssel en Maarten te Nuyl, rentmeester Landgoed Den Aalshorst, op vrijwel dezelfde locatie een nieuwe boom. Geen kastanje-, maar een lindeboom. Dit vanwege de heersende kastanjeziekte. Een Linde is een sterke boom en wordt vaker gebruikt als ‘herinneringsboom’.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.