Ads Top

Minister en staatssecretaries ontvangen boekje Waterschapsbelastingen

Afgelopen woensdag ontvingen minister Plasterk en Staatssecretaris Wiebes het boekje ‘Waterschapsbelastingen 2015 – Het hoe en waarom’ uit handen van bestuurslid Huub Hieltjes van de Unie van Waterschappen. Wie wegwijs wil worden in de wereld van de waterschapsbelastingen kan nu ook online zijn weg vinden.

Huub Hieltjes, bestuurslid Unie van Waterschappen: "Het boekje Waterschapsbelastingen 2015 maakt inzichtelijk hoe de 23 waterschappen de waterschapsbelastingen besteden. In 2015 gaat het om 2,6 miljard euro in totaal. Dit jaar zijn deze gegevens voor het eerst ook digitaal beschikbaar, via de website www.waterschapsspiegel.nl/belastingen. Een goede ontwikkeling. Want als overheid moeten we, in dit digitale tijdperk, ook op deze manier aan inwoners en bedrijven op transparante wijze verantwoording afleggen over hoe we hun belastingeuro’s besteden. Vanaf nu zijn voor iedereen, elk moment van de dag, via één website, alle gegevens over waterschapsbelastingen beschikbaar."

De waterschappen deden al eerder online verslag van hun resultaten op waterschapsspiegel.nl. Op deze website wordt de lezer meegenomen naar de wereld achter de getallen: de maatschappelijke, economische en emotionele waarden van de waterschappen. Met het uitbrengen van de publicatie Waterschapsbelastingen 2015 - het hoe en waarom is daar nu specifieke informatie over de waterschapsbelastingen aan toegevoegd.

De waterschappen gebruiken het belastinggeld voor investeringen, beheer en onderhoud van 18.000 kilometer waterkeringen, 225.000 kilometer sloten, rivieren en andere watergangen en 7.500 kilometer wegen. Bovendien zuiveren de waterschappen jaarlijks zo’n 2 miljard kuub afvalwater (vergelijkbaar met de inhoud van 800.000 Olympische zwembaden). De taken van de waterschappen en de maatregelen die zij nemen met het oog op de klimaatveranderingen, vragen om omvangrijke investeringen. Toch zijn de waterschapsbelastingen gemiddeld slechts beperkt gestegen. In 2015 betaalt een gezin met een koopwoning van 200.000 euro gemiddeld 310 euro per jaar aan. Dat is 50 eurocent per maand meer dan in 2014.

De waterschapsbelastingen zijn regionale belastingen, waardoor de hoogte per gebied varieert. Dat komt omdat ieder gebied anders is ingericht en andere kosten met zich meebrengt. Meer dijken betekent meer onderhoud en dus meer kosten. En als in een gebied een verouderde rioolwaterzuivering aan vernieuwing toe is, loopt dat al gauw in de tientallen miljoenen euro’s. De meeste huishoudens en bedrijven hebben onlangs hun aanslag waterschapsbelastingen voor 2015 ontvangen.

De waterschappen zijn voortdurend op zoek naar manieren om het waterbeheer beter, goedkoper en duurzamer te maken. Dit doen zij bijvoorbeeld door meer samen te werken en diensten gezamenlijk uit te voeren en in te kopen. Ook proberen waterschappen zoveel mogelijk energieneutraal te werken, bijvoorbeeld door energie te winnen uit afvalwater. De waterschappen leveren ook een bijdrage aan de circulaire economie, door schaarse grondstoffen uit het afvalwater te halen zodat deze opnieuw gebruikt kunnen worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.