Ads Top

KNW congres: Gedoe in de ondergrond, een bestuurlijke paradox?

Op donderdag 23 april vindt het KNW (Koninklijk Nederlands Waternetwerk) voorjaarscongres plaats, met als doel om vanuit de kennis van de inhoud de bestuurders inzicht en handvatten geven om de juiste afwegingen te kunnen maken. Tauw is niet alleen mede-organisator, maar verzorgt ook twee parallelsessies.

De ondergrond biedt kansen, dat is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. Zo is gebiedsgericht grondwaterbeheer bijvoorbeeld een slimme en goedkope oplossing om bodemverontreiniging te saneren. Door middel van warmte-koude opslag kan de bodem ons energie leveren. Onze voedselproductie is afhankelijk van de bodem en een goed (grond)waterbeheer kan bodemdaling tegengaan. Echter, willen al deze kansen benut worden, dan moeten er keuzes gemaakt worden.

Om bestuurders inzicht en handvatten geven om de juiste afwegingen te maken is een programma samengesteld. Dit programma bestaat uit een plenaire ochtend (3 sprekers), daarna worden de nieuwe indrukken besproken en verder uitgedacht in de parallelsessies. Daarbij is er ruimte voor discussie over onderwerpen waar men op ambtelijk en bestuurlijk niveau tegenaan loopt.

Vanuit Tauw worden er twee parallelsessies georganiseerd. De eerste heeft als onderwerp ‘grondwater als vestigingsfactor’ en de tweede sessie gaat over het buitengebied waar de toenemende druk op het bodemsysteem leidt tot interessante functiecombinaties waarin boeren en 'buitenlui' zich meer en meer als shareholder op gaan stellen. Meer informatie over het programma en de parallelsessies. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.