Ads Top

WaterinnovationNH doordrenkt met Open Data

Ieder vraagstuk is doordrenkt met data. Vaak onbekend en vrijwel zeker onderbenut. Ook in het waterdomein. Dat werd op verschillende manieren duidelijk in de workshop 'The Power of Sharing Data' tijdens WaterinnovatioNH 2014. Georganiseerd door de provincie, begeleid door The Green Land.

Bert van Dijk van Infranavigator demonstreerde hoe open data infrastructurele projecten kunnen versnellen aan de hand van het project 'overige kaden'. In dit project wordt met behulp van open data inzichtelijk welke Noord-Hollandse polders beter beschermd moeten worden tegen de risico's van de stijgende waterspiegel.

Door slim combineren van data weten het waterschap en andere belanghebbenden welke maatregelen genomen moeten worden en wat de impact is op de omgeving, op de mensen die het direct aangaat. Juist door hen volledig te betrekken en vanaf het begin in een ‘gelijke informatiepositie’ te brengen, ontstaat er begrip, medewerking en altijd nieuwe waardevolle input voor het project. Ook dat levert tijdwinst en een belangrijk aandeel in de feestvreugde.

De casus en het gesprek maakten bovendien nog eens duidelijk dat open data geen rocketscience is, het kan hier en nu gebruikt worden. En dat de kans op hergebruik van open data substantieel toeneemt als de ruwe data ook als leesbare informatie wordt getoond. Dan kan eenieder (dus ook de niet-techneuten), binnen de context van zijn of haar eigen opgave, data herkennen en de waarde ervan beoordelen.

In het tweede deel van de workshop gingen de deelnemers zelf aan de slag met het Grote Open Data Spel. Eenieder beschreef twee datasets die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een vraagstuk waar hij of zij op dit moment aan werkt. Dat leverde twaalf vraagstukken en 24 datasets. Om de onverwachte waarde van data te ervaren, kregen twee teams de opdracht alle 24 sets te koppelen aan één gekozen vraagstuk.

Voor de lol werden nog zes 'branchevreemde' datasets ingebracht zoals de collectie van het Rijksmuseum, twitterberichten van lokale politici en OV-chip-check-in- en -check-outdata (swipes). De regels van het spel waren 'simpel': denk vrij, twijfel is ja, kanniet bestaat niet en have fun! Zo geschiedde het. Na wat verwarring, maar vol goede moed en positieve energie konden beide teams maar liefst 27 datasets nuttig dan wel creatief koppelen aan het betreffende vraagstuk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.