Ads Top

Vissen zwemmen straks weer alle kanten op

Binnenkort start WDODelta met de aanleg van drie vispassages in het Oude Diep, tussen Echten en Hoogeveen. Vissen willen doen waar ze zin in hebben, dus graag van het ene naar het andere gebied kunnen zwemmen. Dat lukt niet als ze gehinderd worden door stuwen. Daarom maakt het waterschap drie stuwen in het benedenstroomse deel van het Oude Diep vispasseerbaar.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt eisen aan het (ecologisch) watersysteem. De ecologie onderzoekt de samenhang van levende wezens met elkaar en hun omgeving.
Het gaat daarbij vooral om de kwaliteit van de beek. Daarom zorgt het waterschap er voor dat vissen zich vrij kunnen bewegen.

Om de trek en verplaatsing van vissen te bevorderen, worden deze knelpunten opgelost en passeerbaar gemaakt voor vissen. Dit gebeurt bij vrijwel alle stuwen in stromend water. Ook zorgt WDODelta hier voor de inrichting van natuurvriendelijke oevers en het bevorderen van stroming.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.