Ads Top

Onderzoek en contractering baggerwerkzaamheden Doetinchem

De gemeente Doetinchem draagt het beheer en onderhoud van diverse vijvers en 18 km watergang over aan Waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap wil de huidige status van de watergangen, inclusief kunstwerken en beschoeiingen, in beeld brengen voor de overdracht. Om het geplande stedelijk baggerwerk voor te bereiden heeft het waterschap Tauw gevraagd om diverse voorbereidende onderzoeken en de contractering te verzorgen.

Het baggerwerk dat door Tauw wordt voorbereid moet de watergangen weer op voldoende diepte te brengen, zodat de doorstroming van de watergangen gewaarborgd blijft. Dit voorkomt niet alleen wateroverlast, maar heeft ook een positief effect op de waterkwaliteit, de diversiteit van de flora en fauna én de beleving van het stedelijk water. De voorbereidingen op de baggerwerkzaamheden omvatten onder andere het uitvoeren van veld- en waterbodemonderzoeken, het in kaart brengen van beschoeiingen en kunstwerken en het opstellen van een baggerplan en uitvoeringscontract.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.