Ads Top

Nieuw windmolentje regelt waterhuishouding Slaagse polder

In de Slaagse polder, nabij de Krachtwijkerweg is een kleine windmolen geplaatst. Met deze windmolen kan water worden opgepompt ten behoeve van de waterhuishouding in het gebied.
Waterschap Vallei en Veluwe heeft in het kader van de dijkverbetering in de Slaagse polder onder meer grond aangekocht van de Vereniging Natuurmonumenten, eigenaar van het gebied. Tegelijk had Natuurmonumenten de wens om een windmolen te plaatsen in deze polder. Deze windmolen zou een pomp moeten aandrijven die de waterhuishouding in het gebied regelt.

Een goede waterhuishouding is belangrijk omdat de Slaagse polder een vogelweidegebied is, dat, zeker in het voorjaar, gebaat is bij nattigheid. Door het grondwaterpeil in het voorjaar te verhogen, komen allerlei beestjes aan de oppervlakte, waar weidevogels zich tegoed aan kunnen doen. Als het broedseizoen aanbreekt, moet het waterpeil juist weer wat naar beneden, zodat vogels hun nesten droog houden.

Voorheen werd het waterpeil veelal geregeld door middel van het plaatsen van een tijdelijke voorziening. Nu is er een permanente pompinstallatie geplaatst, die door de nieuwe, zo'n vier meter hoge windmolen, wordt aangedreven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.