Ads Top

Waterschappen en bedrijven presenteren plan voor betere samenwerking

Samenwerken aan een waterbestendig Nederland. Om dat te kunnen, ontwikkelden waterschappen en marktpartijen gezamenlijk het visiedocument 'De waterschapsmarkt van de toekomst, bouwstenen voor vernieuwing'. Donderdag 17 november is de visie gepresenteerd tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen in Amersfoort.

De waterschappen staan voor grote opgaven in het waterbeheer. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen als klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie die veel invloed hebben op de manier van werken in de waterschapsmarkt. Dit maakt dat een andere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en een andere manier van samenwerken noodzakelijk is.

Toine Poppelaars, bestuurslid Unie van Waterschappen: "Als waterschappen blijven we daarom niet op onze handen zitten en willen we optimaal gebruik maken van de expertise uit de markt om onze taken zo efficiënt en duurzaam mogelijk uit te voeren. Daarnaast zorgt een betere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor een betere beheersing van risico's en een betere verdeling van de te nemen beheersmaatregelen. Dit komt omdat men open en eerlijk is over elkaars verantwoordelijkheden. Dit is kostenbesparend en kwaliteit verhogend."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.