Ads Top

Aantrekkelijke vaarwegen voor waterrecreanten

Provincies en Rijk hebben afspraken gemaakt om de vaarten die gebruikt worden voor recreatie nog aantrekkelijker te maken voor de recreant. Gedeputeerde Mariette Pennarts: “Met deze afspraken zorgen we ervoor dat we onze vaarwegen goed en veilig houden en eventuele knelpunten opheffen, zodat recreanten ook vanaf het water kunnen genieten van onze mooie landschappen”.

De afspraken tussen de provincies over de Basisvisie Recreatietoervaartnet werden gisteren door alle betrokken partijen ondertekend. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de borging, het behoud en op sommige plaatsen de verdere ontwikkeling van het landelijke basisrecreatietoervaartnet Nederland(BRTN).

Het hoofddoel van de nieuwe Basisvisie Recreatietoervaartnet Nederland is om het net van Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en zo mogelijk verder te ontwikkelen tot één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.