Ads Top

Zeldzame insecten terug in waterwingebied Ossendrecht

Voor Evides Waterbedrijf onderzoekt de Insectenwerkgroep van de Vereniging voor Veldbiologie de insecten in en om verschillende herstelde vennen op de Brabantse Wal. Een bijzonder resultaat laat zich nu zien!

Onderzoek bij vennen Ossendrecht.jpg​Het onderzoek richt zich vooral op wantsen, loop- en waterkevers, libellen, zweefvliegen, mieren en bijen. Op dit moment zijn daarbij al 19 soorten land-, oever- en waterwantsen gevonden en maar liefst 42 keversoorten. In totaal onderzoekt de werkgroep zes verschillende vennen. Dit gaan zij in komende jaren vaker doen om het resultaat goed te monitoren. De vennen verdwenen lange tijd geleden, door bijvoorbeeld de aanplant van bomen, en zijn in 2007, 2010 of 2014 hersteld.

Dit voorjaar troffen de onderzoekers bij een ven gevlekte platte waterwantsen aan. Dit is een zeer zeldzaam insect, dat in ons land alleen voorkomt op enkele locaties in het Utrechts-Hollands plassengebied. In Noord-Brabant is deze soort alleen in het verleden aangetroffen; de laatst vermelde Brabantse vondst dateert van 1937!

Bij een ander ven is de ondergronds levende veenmol aangetroffen, een van grootste sprinkhaanachtigen in Europa die tot 5 cm groot kan worden. In Nederland en België is dit dier vrij zeldzaam en heeft het een beschermde status. De veenmol leeft in een vochtige veenachtige bodem en vindt daarom juist in de oeverzones van de vennen een perfect leefgebied.

Ook de bijzonder fraaie goudrandschallebijter, een grote loopkever (13-18 mm), is een zeldzame verschijning die in twee van de vennen leeft. In ons land komt deze kever sporadisch voor op heidevelden in Drenthe en Noord-Brabant. Sinds de vennen zijn hersteld, zijn deze nu ook te vinden op Evidesterrein.

Evides Waterbedrijf werkt op de Brabantse Wal samen met Nederlandse en Vlaamse partners continu aan mooie gevarieerde natuurgebieden met een goede waterhuishouding. De door Evides georganiseerde herstelwerkzaamheden werpen duidelijk hun vruchten af, dat laten de eerste onderzoeksresultaten nu zien. Naast bovenstaande waarnemingen, verdubbelde in de vennen ook het aantal voorkomende plantensoorten ten opzichte van voor de werkzaamheden. Er zijn nu 53 soorten waargenomen, waaronder 8 rode lijst soorten (zeer zeldzame soorten voor Nederland, die met uitsterving bedreigd worden) zoals beenbreek, kleine zonnedauw en pilvaren. Ook amfibieën en libellensoorten weten deze vennen goed te vinden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.