Ads Top

Afvalwater=grondstof+schoon water in aquafarm

Flora en fauna inzetten om zoveel mogelijk grondstoffen te winnen voor medicijnen, parfum bouwmateriaal en voedsel. En schoon water als restproduct. Dit is de ambitie van Aquafarm dat een wedstrijd van de Waterschappen won. Dit jaar wordt gewerkt aan een ‘proof of principle’ op de waterzuiveringsinstallatie in Nijmegen.

Waarom waardevolle grondstoffen alleen maar uit het water verwijderen en als afval bestempelen, als je deze ook kunt gebruiken om direct tot hoogwaardigere toepassingen te komen en met als eindproduct schoon water?

Een samenwerkingsverband van het Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, initiatievenfabriek van p2 managers, Alterra Wageningen-UR, onderzoekcentrum B-WARE én de Radboud Universiteit bedacht een systeem van geschakelde watercompartimenten, geïnspireerd op natuurlijke watersystemen. In elk compartiment groeien specifieke planten en dieren die het afvalwater van een bepaalde stof zuiveren en per compartiment minimaal één hoogwaardige stof produceren. Het aantal toe te passen dieren en planten is enorm, zegt Léon Lamers van de Radboud Universiteit. 'Denk aan algen, wieren, hogere waterplanten, mosselen, sponzen, wormen en vissen.

Aquafarm brengt fundamentele en toegepaste kennis samen over de werking van voedselwebben en zelfreinigend vermogen van de natuur met technische kennis over het optimaliseren van groeicondities zoals in glastuinbouw.

‘Het is tijd om de rijkdom aan beschikbare kennis over de biologie en biochemie van organismen en natuursystemen te combineren en over te gaan tot actie,’ vinden de initiatiefnemers. ‘Samen bouwen we aan een levende technologie met een hoogwaardige uitkomst.’
Aquafarm is het winnende idee van de Waterwegen Dragons Den waarbij honderd ondernemers, wetenschappers, waterschappers en vrijdenkers kansen presenteerden voor het hergebruik van assets van de Waterschappen. Eén van de grootste maatschappelijke opgaven op dit moment is slimmer omgaan met grondstoffen en water, om ook in de toekomst voldoende voedingsstoffen te produceren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.