vrijdag 1 april 2016

Zicht op Structuur in watersystemen

Tauw is samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie en Witteveen+Bos gestart met een project voor acht waterschappen en STOWA om de fysieke leefomgeving van watersystemen in kaart te brengen: Zicht op Structuur.

Waterbeheerders denken steeds vaker vanuit een systeembenadering: de focus ligt niet meer lokaal maar op het gehele watersysteem. Hoe een watersysteem er fysiek uitziet (bijvoorbeeld door beschoeiing, oevervorm en waterdiepte) heeft direct invloed op het ecologisch functioneren ervan. De fysieke omgeving in kaart brengen gebeurt echter niet altijd, of niet structureel. Ook is er geen duidelijkheid over de meest belangrijke structuurparameters. Data uit huidige monitoringsprogramma’s geven vaak een lokale momentopname weer en zeggen niets over het complete watersysteem.

Doel van het project ‘Zicht op Structuur’ is het ontwikkelen van een standaard methodiek om structuur in kaart te brengen op verschillende schaalniveaus: standplaats, watergang en watersysteem. De methodiek bestaat uit een meetprotocol en een handleiding om meetgegevens te verwerken en visualiseren. Het project heeft een bottum-up benadering: ervaringen van alle projectpartners worden verwerkt in de methode. “We ontwikkelen de methode samen en maken daarbij gebruik van case studies. Tijdens deze case studies wordt de methode uitgewerkt, getest en gevalideerd. Zo weten we zeker dat hij bruikbaar is,” vertelt Susan Sollie, adviseur bij Tauw.

Om de methodiek te ontwikkelen wordt gebruik gemaakt van bestaande relevante parameters als waterdiepte, maai- en baggerfrequente en slibaanwas. Maar ook nieuwe technieken zoals de inzet van drones om de structuur in te meten, worden toegepast. Susan: “Het project draagt bij aan de ESF-methodiek (Ecologische Sleutelfactoren) van STOWA. Met onze methodiek geven we namelijk invulling aan systeembegrip via de Ecologische Sleutelfactoren Habitatgeschiktheid (ESF 4), Connectiviteit (ESF 5) en Verwijdering (ESF 6).”

De deelnemende waterschappen aan het project zijn Wetterskip Fryslan, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Rivierenland, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Scheldestromen en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten