Ads Top

Spuien via sluis geen goed alternatief voor dijkverbetering

Bij hoogwater in de Veluwerandmeren levert extra water spuien via de nog te bouwen Reevesluis, te weinig op. Spuien is dan ook geen goed alternatief voor de verbetering van de Noordelijke Randmeerdijk. Dat is de conclusie van Waterschap Vallei en Veluwe na onderzoek en grondige berekeningen.

Bij de plannen voor de verbetering van de Noordelijke Randmeerdijk kijkt het waterschap ook naar oplossingen in het watersysteem, als alternatief voor de dijkverbetering. Onderzocht is of extra spuien (lees: de sluis openzetten en water afvoeren) van water uit de Randmeren via de nieuw te bouwen Reevesluis soelaas biedt bij hoogwater. Bij een storm wordt het water in de Randmeren flink opgestuwd.

Door water te laten weglopen via de sluis, wordt het waterpeil in de Randmeren minder hoog. Dat onderzoek is nu afgerond en de conclusie luidt dat extra spuien te weinig oplevert. Projectleider Michiel Nieuwenhuis van Waterschap Vallei en Veluwe: “De eerste paar uur tijdens een storm kun je wel extra water spuien, maar daarna moet de sluis toch dicht. Het stijgende water in de Randmeren zorgt er dan voor dat er te veel water door de sluis stroomt. Daar is de constructie van de sluis niet op berekend en dan kan schade ontstaan.”

Door te spuien kun je bij een storm de waterstand in de Randmeren maximaal 8 centimeter omlaag krijgen. “Dat is te weinig,” stelt de projectleider. “Daarom zeggen we nu: het effect van spuien is te gering, we gaan nu eerst andere oplossingen verder verkennen.”

In ieder geval tot half mei lopen ook nog andere onderzoeken naar de opgave van de dijkverbetering. De insteek is een verbeteropgave die recht doet aan de waterveiligheidseis. Daarbij worden de laatste inzichten toegepast, om de huidige sterkte van de dijk beter te bepalen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.