Ads Top

Aanleg natuurvriendelijke oevers Waarde

Sinds eind juli is gestart met de aanleg van een natuurvriendelijke oevers aan de Nolleweg en aan de Boterdijk in Waarde. Over een lengte van ruim vijfhonderd meter worden de bestaande waterlopen verbreed.

De duur van de werkzaamheden is enkele weken, maar zeer afhankelijk van de weersomstandigheden. Regen kan het werk vertragen. Aannemingsbedrijf Smits uit Baarland voert het werk uit. De grond die bij de werkzaamheden aan de Nolleweg vrijkomt wordt afgevoerd naar een nabij gelegen perceel. Aan de Boterdijk wordt de grond op de locatie zelf verwerkt.

De waterlopen die verbreed worden, krijgen flauwe oevers met een geleidelijke overgang van land naar water. Hierdoor wordt er naast de watervoerende en waterbergende functie ook nadrukkelijk rekening gehouden met de ecologische functie. In de verschillende waterdieptes groeien en leven namelijk verschillende waterdiertjes en plantjes. Volgens de wetgeving Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het waterschap de opgave om de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de ecologie van het watersysteem te verbeteren. Voor de wetgeving Waterbeheer 21ste eeuw (WB21), levert de verruiming van de waterloop een capaciteitsvergroting van het watersysteem op om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.