Ads Top

Wijziging regeling tast recht op schoon drinkwater aan

Met de wijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater worden wederom pleisters geplakt in plaats van de structurele oorzaken aangepakt. Er wordt een voorstel gedaan dat in de basis het recht op voldoende schoon drinkwater aantast.

Dat schrijven VNG en Divosa in hun reactie op de internetconsultatie ‘Wijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater’. De voorgestelde wijziging van de regeling staat haaks op het ingezette beleid van gemeenten, haar partners en de Rijksoverheid.

Water is een eerste levensbehoefte en kost relatief weinig in vergelijking met andere vaste lasten. Het niet betalen van de waterrekening wijst in de meeste gevallen op (financiële) problemen en biedt een mogelijkheid met mensen in contact te komen en ondersteuning te bieden.

In de wijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater wordt vastgelegd dat mensen met betalingsachterstanden afgesloten kunnen worden van water. Om toch het recht op voldoende schoon drinkwater te waarborgen wordt voorgesteld opslagmiddelen van ten minste 12 liter per persoon ter beschikking te stellen aan mensen die worden afgesloten van water, zodat zij gedurende 4 dagen in de eerste levensbehoeften kunnen voorzien.

Drinkwaterbedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in vroegsignalering van mensen met schulden. Door intensief samen te werken met gemeenten worden mensen met schulden eerder bereikt.

Het delen van gegevens, klantvriendelijke incasso, het inhouden van de vaste lasten op de uitkering of de inzet van budgetbeheer en schuldhulpverlening zorgen ervoor dat mensen met financiële problemen worden geholpen in plaats van, door het afsluiten van het water, verder in de problemen raken. Gemeenten kunnen mensen immers sneller en beter helpen wanneer er geen sprake is van een acute situatie.

Dit wordt niet bereikt door het sturen van slechts één betalingsherinnering, het hebben van telefonisch contact of het uitdelen van 12 liter opslagmiddelen, zoals wordt voorgesteld in de wijziging van de Regeling.

Daarom pleiten Divosa en VNG er voor afsluiting van water in alle gevallen als ultimum remedium te beschouwen en door samenwerking en actieve vroegsignalering ondersteuning te bieden en om ieders recht op voldoende schoon drinkwater te respecteren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.