Ads Top

Beoordeling 150 km primaire kering voor Waterschap Rivierenland

Samen met HKV voert Tauw de komende zes jaar de wettelijke beoordeling van de helft van alle primaire waterkeringen van waterschap Rivierenland uit, op basis van de nieuwe veiligheidsnormen en het bijbehorende Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI-2017). Tauw heeft hiervoor in juni de overeenkomst met waterschap Rivierenland getekend.

Tauw, HKV en de beheerorganisatie van het waterschap vormen samen het beoordelingsteam. Het team werkt nauw samen om de waterkeringen voor 2023 te beoordelen. In een soortgelijke samenwerking ontfermen twee andere adviesbureaus zich over de andere helft van de waterkeringen en de beoordeling van de kunstwerken.


De beoordeling vindt plaats volgens een nieuwe beoordelingsmethodiek waarbij de veiligheidsnormen zijn aangescherpt: de WBI-2017. Deze normering gaat uit van een overstromingsrisicobenadering, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de kans op een overstroming, maar ook naar de gevolgen ervan.

Binnen deze methodiek is beoordelen het nieuwe toetsen. De beoordeling vormt in feite de twaalf jaarlijkse APK die waterkeringbeheerders moeten uitvoeren om aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de huidige staat van hun waterkering te overleggen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.