Ads Top

Nieuwe steiger voor zeeverkenners na dijkverbetering

De zeeverkenners van Scoutinggroep Cay-Noya uit Amersfoort hebben een nieuwe steiger aan de Westdijk. Die kwam tot stand in samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe.

De dijkverbetering was de aanleiding voor het realiseren van de nieuwe steiger. Omdat de dijk verbreed werd, zou deze bij wijze van spreken op het land komen te liggen. Daar moest een oplossing voor worden gevonden.

“De zeeverkenners spelen hun spel niet op het land maar op het water,” legt Arnold van Barreveld uit. Hij is voorzitter van het dagelijks bestuur van de scoutinggroep. “De zeeverkenners, in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar, leren zeilen en roeien en allerlei andere behendigheden op het water. Ze doen speurtochten en spellen in en om de boot en gaan geregeld op kamp. Doel is dat ze leren samenwerken, vaardigheden leren als knopen en speuren, kaartlezen, een kompas gebruiken en natuurlijk respect voor de natuur. Net als de landverkenners van de scouting dat op het land doen.”

De oude steiger van de zeeverkenners lag er al ruim veertig jaar en was in het begin niet meer dan een steiger met slechts twee planken. Later werd die geschikt gemaakt om tien boten te kunnen aanleggen: zeven lelievletten (zeil- en roeiboot ineen), een sleepboot, een kleine boot en een schouw. “Toen we jaren geleden werden geconfronteerd met de plannen voor de dijkverbetering, dachten we in eerste instantie dat men wel om ons heen zou kunnen werken. We wisten wel dat de dijk niet goed meer was en begrepen dus ook de noodzaak van de dijkverbetering. Maar gaandeweg bleek dat met de dijkverbetering onze steiger op het droge zou komen te liggen, dus moest er een oplossing komen. Daarover hebben we met het waterschap veel overlegd en zijn er ontwerpateliers geweest voor een nieuwe steiger. En die ligt er nu. Het is een drijvende steiger geworden. De oude lag vast. Een drijvende is wel beter omdat de boten dan minder gevoelig zijn voor waterstijgingen. Ook het toegangshek is vernieuwd en er komt nog een half verhard pad naar de steiger toe.”

Van Barreveld, vroeger zelf ook zeeverkenner geweest, is blij met de nieuwe steiger. Ook het overleg met het waterschap is goed verlopen zegt hij. “Maar het had nog wel wat voeten in de aarde en er waren veel partijen bij betrokken. “Op een gegeven moment bleek dat we met onze oude steiger deels in een natura 2000 gebied (zwaar beschermd natuurgebied, red.)  lagen, dus ook de provincie bemoeide zich met de zaak. Voor de nieuwe steiger moest bovendien een bouwvergunning worden aangevraagd en de steiger is nu in het bestemmingsplan opgenomen. Dus ook de gemeente Bunschoten was er bij betrokken. En tot slot hebben we een huurcontract met Staatsbosbeheer.”

Kortom, een nieuwe steiger plaatsen lijkt eenvoudig, maar er komt veel bij kijken, wil Van Barreveld maar zeggen. Intussen liggen de boten nog op het droge en wordt er onderhoud gepleegd. Op 15 april wordt de steiger officieel geopend. En dan kunnen de verkenners van Cay-Noya het water weer op.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.