Ads Top

Koraalriffen van de Nederlandse Antillen gaan binnen 15 jaar verloren

Rond de zes Caribische eilanden die zijn verbonden met Nederland dreigen de koraalriffen binnen 15 jaar te verdwijnen. Daardoor zal ook een groot deel van de eilanden-economieën instorten. Het nieuw te vormen Kabinet moet met spoed een Deltaplan maken om dit te voorkomen, stelt prof. Han Lindeboom van de leerstoelgroep Aquatische Ecologie van Wageningen Universiteit.

Tijdens een bijeenkomst op het Paleis op de Dam van 6 december 2016 stelde prof. Jeremy Jackson (Smithsonian en Scripps, USA) op basis van uitvoerig onderzoek dat het zo slecht gaat met de koraalriffen, dat deze bij ongewijzigd beleid en beheer over ongeveer 15 jaar geheel verdwenen zullen zijn en dat de bodem bedekt zal zijn door slijmalgen.  Oorzaken zijn: overmatige aanvoer van voedingsstoffen vanaf het land (eutrofiëring), erosie, overbevissing, verkeerde vormen van kustontwikkeling, vervuiling, introductie van gebiedsvreemde soorten en klimaatverandering.

Gealarmeerd door deze conclusies bezocht Han Lindeboom (Wageningen Universiteit en NIOZ) tussen  20 februari en 6 maart alle zes Caribische eilanden van het Koninkrijk en peilde daar de bereidheid van de verschillende Gouvernementen, Nationale Parken en andere belanghebbenden om mee te doen aan een Δ-plan voor het redden van de koraalriffen.


In de gesprekken hierover hebben vertegenwoordigers van alle eilanden aangegeven mee te willen doen met zo’n Δ-plan omdat iedereen inziet dat NU handelen absoluut noodzakelijk is. Het Δ-plan, waarbij het Griekse teken Δ (Delta) ook staat voor verandering, moet bijdragen aan een adequaat natuur- en milieubeleid, maar het plan moet veel meer beogen dan het redden van de koralen. Het kan ook voor langere termijn de economieën sterk verbeteren, omdat het toerisme een belangrijke motor van de Caribische economieën is en veel werkgelegenheid biedt. Als de koraalriffen verdwijnen gaan de eilandeconomieën ten gronde. De dan sterk stijgende werkloosheid en armoede zal ook gevolgen hebben voor Nederland. In het nieuwe regeerakkoord moet daarom worden gesteld dat de Koninkrijksregering een Task Force in gaat stellen om de grote problemen verder in kaart te brengen, oplossingen aan te dragen en deze te implementeren. Hiervoor is een bedrag nodig in de orde van een miljard euro, verdeeld over de komende 10 jaar, aldus Lindeboom.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.