Ads Top

Wetterskip Fryslân verbetert de waterhuishouding in Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel

Wetterskip Fryslân werkt aan de waterhuishouding in de gemeenten Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel. Om wateroverlast bij extreme neerslag te beperken en de ecologische waterkwaliteit te verbeteren, worden watergangen verbreed en oevers natuurvriendelijk gemaakt. Vrijdag 10 maart zijn de werkzaamheden in de polder bij Cornjum gestart. De werkzaamheden van het totale project zijn eind 2017 klaar.

Het waterschap verbetert de waterhuishouding op zes locaties. In december zijn de werkzaamheden gestart in de Slagdijksterpolder ten noorden van Stiens en afgelopen vrijdag (10 maart) in de polder bij Cornjum. Aansluitend gaat het waterschap aan de slag bij Raard, Hijum en langs de Noordermiedweg bij Hallum.

Het waterschap merkt als geen ander de gevolgen van klimaatverandering. Om wateroverlast te beperken is er meer ruimte nodig voor het bergen van water bij extreme neerslag. Daarom worden de watergangen in de gemeenten Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel verbreed. Daarnaast investeert het waterschap in natuurvriendelijke oevers en in het vergroten van duikers, het aanbrengen van onderhoudsdammen en het vervangen en automatiseren van een stuw.

De maatregelen zijn een vervolg op watergebiedsplan Ferwerderadiel-Leeuwarderadeel dat Wetterskip Fryslân in 2011 samen met de omgeving heeft opgesteld. Hierin staat hoe het waterschap het waterbeheer de komende jaren wil uitvoeren en hoe (toekomstige) knelpunten worden opgelost.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.