Ads Top

Simavi krijgt duizenden scholieren op de been voor schoon drinkwater

Sinds 22 maart wandelen ruim 10.000 basisschoolleerlingen 6 kilometer met 6 liter water op hun rug om geld in te zamelen voor schoon drinkwater. Ze doen dit in het kader van Wandelen voor Water. Het geld dat hiermee wordt opgehaald is bestemd voor schoon drinkwaterprojecten van Simavi. In Enkhuizen doen dit jaar 150 leerlingen mee. Zij lopen op 5 april en starten om 9.00 uur in het Zuiderzeemuseum.

“De afgelopen jaren hebben we dankzij Wandelen voor Water al ruim 58.000 mensen kunnen helpen aan schoon drinkwater, veilige toiletten en kennis over goede hygiëne. Dat aantal is immens. Echter, nog steeds sterven wereldwijd bijna elke dag 2.000 kinderen als gevolg van vervuild drinkwater. Dankzij de inzet van Nederlandse scholieren dringen we dit aantal terug. ” Legt Sandra van der Willigen, Eventmanager van Simavi uit.

Voor kinderen in ontwikkelingslanden betekent waterschaarste vaak dat ze uren moeten lopen om een paar liter vervuild drinkwater te halen, iedere dag. Hierdoor kunnen ze minder vaak naar school en missen ze belangrijke lessen. Daarnaast verspreiden ziektes, zoals diarree, zich snel zonder toegang tot basisvoorzieningen als toiletten, schoon drinkwater en hygiëne. Om schoon drinkwater ook voor hen toegankelijk te maken, halen de Nederlandse kinderen geld op met de sponsorloop Wandelen voor water.

Goed nieuws: het bedrag dat zij hiermee ophalen, wordt dit jaar door Aqua for All met 80% verhoogd! Met de opbrengst van Wandelen voor Water dringt Simavi het aantal door vervuild water veroorzaakte ziektes terug onder schoolkinderen in Kenia, Oeganda en Tanzania.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.