Ads Top

Circulaire economie kan watertekorten wereldwijd sterk reduceren

De wereldwijde vraag naar zoetwater zal de komende decennia circa 2 procent per jaar toenemen. Als we aannemen dat het wateraanbod relatief stabiel zal blijven, zal dit door de stijgende vraag snel leiden tot waterstress in grote delen van de wereld. Volgens de Verenigde Naties ondervinden momenteel al 700 miljoen mensen op aarde de gevolgen van een tekort aan water. Het circulair maken van water systemen, waarbij minder water wordt gebruikt en meer water hergebruikt, kan leiden tot enorme besparingen van wel 400 miljard kubieke meter per jaar, gelijk aan 11 procent van het wereldwijde waterverbruik.

Dit blijkt uit een onderzoek van het ING Economisch en het kennisinstituut Deltares. Momenteel stroomt water door een lineair verbruiksmodel waarin het water tijdens haar  tocht door het systeem steeds meer vervuild raakt en ongeschikt wordt voor hergebruik.

Het onderzoek, ‘Less is more: circular economy solutions to water shortages’,  laat zien dat een circulair model voor watergebruik grote besparingen kan opleveren omdat het ‘take, make and waste’ principe wordt vervangen door ‘reduce, re-use and retention’. De circulaire economie maakt watersystemen duurzamer waardoor het water meerdere cycli gebruikt kan worden. Dit leidt tot een betere balans van vraag en aanbod.

ING en Deltares analyseren zes regio’s wereldwijd, waaronder Nederland, die verschillen in geografie en in de economische afhankelijkheid van waterintensieve sectoren. Hoewel de circulaire economie watertekorten in veel gevallen niet volledig kan opheffen, heeft het wel de potentie om jaarlijks 400 miljard m3 water te besparen. Dat is gelijk aan 11 procent van het wereldwijde waterverbruik en ongeveer gelijk aan het waterverbruik in de VS.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.