Ads Top

Waterschap Rivierenland vervangt gemaal in Rossum

Het waterschap start deze week met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw gemaal aan de Hogeweg in Rossum. Het huidige en verouderde gemaal zal worden gesloopt. Nieuwbouw is noodzakelijk om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het gemaal in de toekomst te kunnen garanderen. De werkzaamheden duren tot medio april 2017.

Aannemer De Kuiper Infrabouw B.V. gaat de werkzaamheden uitvoeren. Deze bestaan o.a. uit het inrichten van een bouwplaats, het plaatsen van een tijdelijke pompinstallatie en het tijdelijk en gedeeltelijk dempen van de sloot. In de grond worden damwanden aangebracht die als fundatie dienen voor de prefab betonnen put. Voordat het gemaal weer zijn werk kan doen, zal de gedempte watergang weer worden vrij gegraven en wordt de beschoeiing en het terrein herstelt. Sporadisch zal het noodzakelijk zijn om de weg af te sluiten. Deze maatregel zal tijdig worden gecommuniceerd door de aannemer die tevens zorgt voor de noodzakelijke verkeersmaatregelen en eventuele verkeersomleidingen. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.