Ads Top

Sandbox succes op Ameland

Rijkswaterstaat en Deltares presenteerden op de jaarlijkse informatieavond van terreinbeheerders de Sandbox. Dit is een innovatief interactief model waarmee de beweging van water langs de kust visueel gemaakt wordt.

Met speelzand kunnen gebruikers zelf veranderingen in de kust maken. Het model laat direct zien wat het effect op de waterbeweging is. Dit illustreert de dynamiek rond de taken van Rijkswaterstaat op kustonderhoud en kustveiligheid.

Het was de eerste keer dat Rijkswaterstaat de door Deltares ontwikkelde Sandbox gebruikte. Speciaal voor deze avond is een model gemaakt van het zeegat tussen Terschelling en Ameland. Het model kon rekenen op veel aandacht van de aanwezige bewoners. Rijkswaterstaat licht jaarlijks tijdens een beheerdersavond de actualiteiten rond beheer van de kust en de Waddenzee toe.

Rijkswaterstaat doet in de komende jaren veel onderzoek naar het gedrag van zeegaten. Dit is van belang om goede afwegingen te kunnen maken over het beheer van de kust op de Waddeneilanden, maar ook om beter te kunnen voorspellen hoe de Waddenzee zich op langere termijn zal ontwikkelen. In 2021 moet een advies gegeven worden over het kustbeheer en de zandsuppleties voor de lange termijn. Dit is afgesproken in het Deltaprogramma. Het Sandboxmodel laat zien hoe het water zich door het Amelander zeegat beweegt. De komende jaren zal het model vaker gebruikt worden om met mensen in gesprek te gaan over het onderzoek. Op Ameland bleek dat de Sandbox heel goed helpt om inzichtelijk te maken wat er gebeurd in het zeegat.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.