Ads Top

Meetdata zoet- en zoutwaterverdeling Zeeuwse ondergrond beschikbaar

Zeeland stelt als eerste provincie in Nederland de meetgegevens van de zoet- en zoutwaterverdeling in de ondergrond beschikbaar. Een winst voor het inzicht van onder meer agrariërs die sterk afhankelijk zijn van zoet water.

De informatie is te vinden op de websites van de Provincie Zeeland www.zeeland.nl/zoetzout en Waterschap Scheldestromen www.scheldestromen.nl/zoetzout

De meetdata worden gefaseerd op de websites aangevuld. Sinds 24 januari 2017 zijn de gegevens van Zeeuws-Vlaanderen bekend. Vanaf maart 2017 worden de meetdata van Midden-Zeeland gepubliceerd en vanaf juni 2017 volgen de meetdata van Noord-Zeeland op de websites.

In Zeeland zijn agrariërs voor hun watervoorziening aangewezen op regenwater.
Overtollig regenwater wordt doorgaans snel afgevoerd naar zee. Bij een toenemende vraag naar zoet water is het zaak om verstandig om te gaan met dit zoete water, bijvoorbeeld door overschotten tijdelijk in de bodem op te slaan. Nu inzichtelijk is waar zoet water zich bevindt of waar dit het beste kan worden opgeslagen, kunnen agrariërs bewuste keuzes maken in gewaskeuze en wateropslag.

Verder biedt de kaart een goede referentie als door ingrepen in de bodem een wijziging van de zoet-zoutverdeling niet kan worden uitgesloten. Zoals bij de aanleg van grote infrastructuur, maar ook bij de ontwikkeling van natuurontwikkelingsprojecten, zoals rond de Westerschelde, de Kop van Schouwen en het Volkerak-Zoommeer.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.