Ads Top

Meer aanlegsteigers en visplekken

De grotere waterbeheerders in Noord-Holland (provincie, Rijkswaterstaat en de waterschappen) gaan voortaan voorzieningen voor waterrecreanten zoveel mogelijk meenemen bij de al geplande beheeractiviteiten. Door werk met werk te maken kunnen voorzieningen zoals een aanlegsteiger, een visplek of een boothelling goedkoper worden aangelegd. De waterbeheerders hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend.

Al bij de voorbereiding van beheerprojecten (bijvoorbeeld baggeren of de aanleg van oevers) kijken de waterbeheerders of in het betreffende gebied ook kansen liggen voor waterrecreatie. De ambities en wensen van de regio’s, gemeenten en andere partijen voor waterrecreatie zijn al eerder verzameld en aangegeven op regionale ambitiekaarten. Eventuele extra kosten voor uitvoering en onderhoud moeten wel door de regio, gemeenten en betrokken partijen zelf worden betaald.  

Bij de provincie Noord-Holland kwamen bij de eerste inventarisatie voor de komende jaren al twee kansrijke projecten naar voren: baggeren in de Amstel en de vervanging van oevers in de regio Alkmaar. Eventuele voorzieningen voor waterrecreanten, zoals steigers, visplekken en boothellingen moeten nog wel samen met de betreffende gemeentes, belangenverenigingen en ondernemers nader worden ingevuld. De waterbeheerders nodigen alle betrokken partijen in Noord-Holland uit om met plannen te komen die voor hun regio invulling geven aan zo’n koppeling tussen waterbeheer en waterrecreatie.

De grootste vaarwegbeheerders in Noord-Holland zijn de provincie Noord-Holland,  Rijkswaterstaat, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap van Rijnland. Zij werken al langer samen in het belang van waterrecreatie op terreinen als veiligheid, duurzaamheid en bediening van bruggen en sluizen. Door waterrecreatie zoveel mogelijk te combineren met de eigen, al geplande beheeractiviteiten willen de beheerders voorkomen dat pas achteraf, met hoge (subsidie-)kosten nog voorzieningen voor waterrecreanten worden aangelegd.

Waterrecreatie vertegenwoordigt een belangrijke economische waarde voor Noord-Holland, zowel in bestedingen als in werkgelegenheid. Er zijn groeimarkten zoals cruises, roeien, sloepvaren en hengelsport en markten waarbij de gebruikerswensen snel veranderen zoals strandrecreatie en pleziervaart. Ook is de maatschappelijke waarde qua sportiviteit, beweging, beleving, ervaren van ruimte en rust groot. Onder regie van de provincie Noord-Holland hebben de waterrecreatiepartners gewerkt aan een gezamenlijke ‘Visie op Waterrecreatie in Noord-Holland 2030’.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.