Ads Top

Investeren in Van Harinxmakanaal meest rendabel

Om de Friese havens bereikbaar te houden voor grotere binnenvaartschepen, moet er geïnvesteerd worden in vaarwegen. Dit is van belang voor de concurrentiepositie van bedrijven in de havens en voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Investeren in het Van Harinxmakanaal (Leeuwarden - Prinses Margrietkanaal) blijkt het meest rendabel. Dat wijst onderzoek uit dat het College van Gedeputeerde Staten heeft laten doen.

Kosten en baten en nut en noodzaak van investeren in de Friese vaarwegen zijn geanalyseerd in het onderzoek. Ook de behoefte aan en vraag naar bedrijventerreinen die afhankelijk zijn van water is hierin meegenomen. Op basis van het onderzoek doet het college een voorstel aan Provinciale Staten. Dit voorstel bevat een volgorde voor eventuele toekomstige investeringen.
  1. Opwaardering Van Harinxmakanaal (Leeuwarden – Prinses Margrietkanaal)
  2. Opwaardering vaarweg Heerenveen/Polsleat
  3. Opwaardering Van Harinxmakanaal (Harlingen – Leeuwarden)
  4. Opwaardering vaarweg Drachten
Bovenaan het lijstje staat het verbreden en verdiepen van het gedeelte Leeuwarden – Fonejacht (Van Harinxmakanaal). Hierdoor kunnen klasse V schepen ook gebruik maken van de vaarweg. Op twee staat het verbreden en verdiepen van de huidige vaarweg naar Heerenveen bij Terherne. De derde optie betreft het verbreden en verdiepen van het Van Harinxmakanaal tussen Harlingen en Leeuwarden. De aanpak van de vaarweg naar Drachten wordt als vierde mogelijke investering genoemd. Op basis van het onderzoek stelt het college voor om niet door te gaan met het verbreden en verdiepen van het Van Harinxmakanaal tussen Harlingen en Leeuwarden en de aanpak van de vaarweg naar Drachten.

Provinciale Staten buigen zich op 29 maart 2017 over het voorstel van mogelijke investeringen in Friese vaarwegen. Vervolgens beslissen ze dit jaar of de benodigde € 12 miljoen voor het Van Harinxmakanaal ook daadwerkelijk ingezet wordt voor het verbreden en verdiepen van Leeuwarden - Fonejacht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.