Ads Top

Brandbrief aan Van Dam: Regel de visserij voor IJsselmeer

De visstanden in het IJsselmeer gaan achteruit. Zowel natuurorganisaties als IJsselmeervissers dringen daarom bij staatssecretaris Van Dam aan op een goed plan voor een beter evenwicht tussen vis, vogel en visserman. De urgentie is hoog; op 1 juli 2017 lopen de huidige visserijvergunningen af. Zonder maatregelen van het Ministerie van Economische Zaken voorzien de provincies Fryslan, Flevoland en Noord-Holland grote problemen bij het afgeven van nieuwe vergunningen.

In het IJsselmeer wordt te veel vis gevangen ten opzichte van de aanwezige hoeveelheid. De samenwerkende partijen rondom het IJsselmeer verwijten de staatssecretaris dat hij te veel netten toestaat in het IJsselmeer en zijn hier al sinds 2014 met het Ministerie over in gesprek. Dat heeft nog niet tot een oplossing geleid waar alle partijen zich in kunnen vinden. Gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslan: “De slechte visstand en de gevolgen voor beschermde watervogels  in het IJsselmeer maken het voor ons als provincie heel moeilijk om een nieuwe Natuurbeschermingsvergunning voor deze visserij af te geven. Dat zou betekenen dat tientallen vissersgezinnen in juli hun inkomen kwijt raken. Ik doe daarom, opnieuw, een dringend beroep op de staatssecretaris om snel met een goed plan te komen dat het evenwicht tussen vis, vogel en visserman terugbrengt.”

In de brief aan staatssecretaris Van Dam wordt voorgesteld om de hoeveelheid toegestane netten fors en structureel terug te brengen, en de beroepsvissers financieel te compenseren. De brandbrief is ondertekend door de provincies Fryslân, Flevoland en Noord-Holland, de organisatie van beroepsvissers, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en Samenwerkingsverband Blauwe Hart.

EZ is verantwoordelijk voor het beheer van de visbestanden op het IJsselmeer en Markermeer, en moet rekening houden  met de belangen van de natuurbescherming. De provincies staan aan de lat voor de natuurbeschermingsvergunningverlening. Zij verlenen een vergunning als er geen negatieve effecten op de natuur zijn. Ze kijken bijvoorbeeld of er geen beschermde vogels verdrinken in de visnetten en of er voldoende vis is voor de watervogels. Dit doet de provincie op grond van de Wet Natuurbescherming. De vissers moeten op 1 februari 2017 de aanvraag ingediend hebben om zicht te houden op een nieuwe Natuurbeschermingsvergunning voor de nettenvisserij op ondermeer snoekbaars, baars en brasem. Het visseizoen voor deze schubvissoorten  begint op 1 juli 2017.              

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.