Ads Top

Stuurgroep Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) hakt knopen door

Op 9 december heeft de stuurgroep Gebiedsontwikkeling Oostelijk Langstraat (GOL) enkele knopen doorgehakt over de verdere aanpak van de gebiedsontwikkeling. Kijk hier voor meer informatie .

Binnen deze gebiedsontwikkeling werken de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Waalwijk, Heusden en ’s-Hertogenbosch en waterschap Aa en Maas aan verbetering van de regionale infrastructuur rondom de A59 in combinatie met onder meer natuurontwikkeling en bescherming tegen wateroverlast.

Eerder is binnen de GOL al afgesproken dat een ecotunnel onder de A59 en een compartimenteringskade zullen worden gerealiseerd. Hiermee wordt de bescherming van ’s-Hertogenbosch en omgeving  tegen wateroverlast verder uitgevoerd (HoWaBo). Ook heeft Rijkswaterstaat bij de recente renovatie van de brug over het Drongelens Kanaal al gezorgd dat deze wat langer is geworden, zodat ook hier een ecopassage ontstaat.

Een aantal andere natuuronderdelen zat al wel in de GOL-ambities (fase 2), maar het ontbrak nog aan geld om deze uit te voeren. Het gaat dan onder meer om de ecologische verbindingszones (EVZ’s) bij de Baardwijkse Overlaat en de Voordijk. De stuurgroep heeft nu besloten dat deze ontwikkelingen tegelijk met de andere maatregelen worden opgepakt. Hiermee zorgen we er voor dat de ecotunnel en ecopassage ook echt gebruikt kunnen gaan worden voor migratie van planten en dieren tussen bijvoorbeeld de Maas, Hooibroeken, Sompen en Zooislagen en de Loonse en Drunense Duinen en het Vlijmen Ven / Moerputten. Een belangrijke mijlpaal voor het Brabantse Natuurnetwerk.

Een bijkomend voordeel van deze EVZ’s is dat ze zorgen dat het watersysteem robuuster wordt en de extremen door klimaatveranderingen beter kunnen opvangen.

Ten westen van Drunen is er extra aandacht voor het verleden van het gebied. Het heet niet voor niets de Baardwijkse Overlaat. Bij hoogwater op de Maas, werd het water omgeleid via de Baardwijkse Overlaat en stond dat gebied regelmatig onder water. Zo hielden de dorpelingen en stedelingen in Drunen, Vlijmen en ’s-Hertogenbosch droge voeten. Met het weer open maken van de bestaande spoordijk in het gebied krijgt dit deel van de Zuiderwaterlinie een nieuw gezicht.

De nu afgesproken maatregelen worden het komend jaar uitgewerkt in 2 provinciale inpassingsplannen (pip’s). Als die zijn goedgekeurd kunnen we uiterlijk in 2020 aan de slag.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.