Ads Top

Nieuws 40.000 golven verbeteren zandtransportmodellen

UT-promovendus Joep van der Zanden creëerde de afgelopen jaren 40.000 keer exact dezelfde golf in een grote ‘golfgoot’ in Barcelona. Met geavanceerde metingen onderzocht hij het effect van deze golven op het zand dat zich op de bodem van de goot bevond.

Hij bracht onder meer tot in detail in beeld wat het effect van brekende golven is op de waterbeweging en op de verplaatsing van het zand op de bodem. Dit levert essentiële kennis op, waarmee je bestaande modellen kunt verbeteren en op termijn zandsuppleties voor de kust efficiënter kunt maken. Van der Zanden promoveert op 9 december aan de Universiteit Twente op zijn onderzoek. 

Van de stranden langs de Nederlandse kust spoelt meer zand weg dan dat er bij komt. Rijkswaterstaat spuit daarom jaarlijks zo’n 12 miljoen kubieke meter zand op voor de kust dat vervolgens op het strand aanspoelt en zodoende de kust versterkt. De bestaande zandtransportmodellen zijn niet nauwkeurig genoeg om goed te bepalen op welke plek je welke hoeveelheid zand moet opspuiten voor een optimale kustbescherming; deze keuzes worden voornamelijk gemaakt op basis van ervaringskennis. Een belangrijke beperking van de huidige modellen is dat ze onvoldoende rekening houden met het complexe transportgedrag van zand in de branding, de plek waar golven breken, en in de golfoploopzone, de plek waar golven het strand op en af lopen. De hoeveelheid zand die in de praktijk wordt getransporteerd, kan hierdoor lokaal wel met een factor twee verschillen van de voorspelde waarden. Met zijn promotieonderzoek wilde Joep van der Zanden de fysische processen van zandtransport in de branding en de golfoploopzone beter begrijpen, om zo de bestaande zandtransportmodellen te kunnen verbeteren en daarmee zandsuppleties efficiënter te maken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.