Ads Top

Stroomlijn Nederrijn/Lek bijna afgerond

De bovengrondse werkzaamheden voor Stroomlijn Nederrijn/Lek zijn bijna afgerond. De begroeiing in de uiterwaarden langs de rivieren belemmerde bij hoogwater de doorstroming. Na 1,5 jaar voorbereiden startten we in de zomer van 2016 met de uitvoering. Eind 2016 is de voltooiing een feit.

Door smeltwater en doordat het meer regent, krijgen Nederlandse rivieren vaker te maken met hoogwater. De begroeiing en ophopend vuil in struiken, in de uiterwaarden van de Nederrijn en Lek belemmerden de doorstroming van water, waardoor het waterpeil nog hoger werd en het risico op overstromingen toenam.

Daarom verwijderde aannemer BTL, in opdracht van Rijkswaterstaat, samen met eigenaren, beheerders en andere belanghebbenden van de uiterwaarden deze begroeiing. Dit gebeurde op plekken waar de rivier bij hoogwater het snelst stroomt. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.Project Stroomlijn is een uniek project. Dit komt door het grote projectgebied, waarvan de deelgebieden met elkaar verbonden worden door de rivier. Voordat de uitvoerende werkzaamheden begonnen werden circa 600 gesprekken met belanghebbenden gevoerd, 16 inloopavonden en diverse excursies gehouden. Omdat er ook veel planten en dieren voorkomen, verrichtten we grootschalig ecologisch onderzoek. Hierbij keken we naar de aan- of afwezigheid van plan- en diersoorten en of voorgenomen activiteiten in meer of mindere mate een effect hadden op de leefomgeving van de plant- en diersoorten in het gebied. Hun leefomgeving beperkt zich vaak niet tot de deelgebieden van Stroomlijn, daarom vond het onderzoek ook buiten de projectgebieden plaats.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.