Ads Top

Rijkswaterstaat officieel gestart met herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden

Hoofdingenieur-directeur Nelly Kalfs van Rijkswaterstaat en gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland gaven onlangs samen het officiële startsein voor de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden.

Na ruim 20 jaar plannen maken en afstemmen met de omgeving, gaat aannemer Martens en Van Oord aan de slag. Als de herinrichting in 2019 gereed is, is de waterstand bij hoog water naar verwachting met minimaal 5,5 cm gedaald, de waterkwaliteit verbeterd en is ruim 200 ha nieuwe natuur gerealiseerd.
  
De Waal heeft steeds vaker te maken met hoge waterstanden. De rivier krijgt meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl er tussen de dijken beperkte ruimte is. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden bestaat uit het omvormen van 2 oude zandwinplassen naar een grote nevengeul, de aanleg van 2 kleinere geulen aan en het verlagen van delen van de uiterwaarden.

Zowel de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland en de gedeputeerde van de provincie Gelderland legden in hun speech nadruk op het feit dat er in dit gebied meerdere projecten voor waterveiligheid gerealiseerd of onderzocht worden. 'Een belangrijke taak voor ons als overheid is om een samenhangende boodschap geven aan de inwoners en andere betrokkenen. We moeten laten zien dat onze werkzaamheden versterkend op elkaar werken', aldus Nelly Kalfs.
  
Ook tijdens de realisatie van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden staat zorgvuldigheid en zorg voor de omgeving centraal. Rijkswaterstaat heeft de aannemer uitgedaagd om hinder voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. Aannemer Martens en Van Oord heeft in het plan opgenomen dat de afvoer van grond en het transport van zwaar materieel zo veel mogelijk via het water plaatsvindt. Rijkswaterstaat blijft in het gebied aanwezig en zichtbaar. Nelly Kalfs: 'We blijven praten met de bewoners. We hebben inwoners uitgenodigd deel te nemen aan een klankbordgroep. Ze zijn naast ons en de aannemer extra ogen en oren in het gebied.'

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.