Ads Top

Kwaliteit grondwater op peil door afkoppelen hemelwater

Hemel- en wegwater kwamen voorheen in het riool terecht. Op de Utrechtse Heuvelrug wordt dat schone water afgekoppeld en teruggebracht naar de bodem. Met het verlengen van het convenant afkoppelbeleid Utrechtse Heuvelrug tot 2021 blijft de garantie bestaan dat de hoeveelheid en de kwaliteit van het grondwater op peil blijft.

Om de grondwatervoorraad van goede kwaliteit te houden, is het van belang afstromend hemel- en wegwater niet te lozen op het riool, maar zoveel mogelijk te laten infiltreren in de bodem. Dit heet afkoppelen: (regen)water wordt afgekoppeld van het riool. Vooral op de Utrechtse Heuvelrug is afkoppelen naar de bodem technisch mogelijk. Voorwaarde van deze techniek is wel dat het afstromend hemelwater van huizen en wegen niet verontreinigd is om de kwaliteit van het grondwater op peil te houden.

Om de hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater op peil te houden, heeft de provincie onlangs haar technische ‘Leidraad afkoppelen Utrechtse Heuvelrug’ uit 2010 geactualiseerd en afspraken met partners hernieuwd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.