Ads Top

Bouw waterkering Nieuwe Haven Spakenburg na de herfstvakantie

De bouw van de nieuwe, zelfsluitende waterkering rond de Nieuwe Haven in Spakenburg begint na de herfstvakantie. In de Oude Haven is begonnen met het aanbrengen van het eerste deel van de waterkering in de grond.

De eerste twee weken na de herfstvakantie (vanaf 24 oktober) wordt gewerkt op de kop van de Weikamp en de noordelijkste 100 meter van de Kerkemaat. Vanaf 7 november wordt gedurende drie weken in de volledige Kerkemaat gewerkt. Het werkt bestaat in deze periode uit het drukken van de stalen damwanden, het draaien van funderingsbuizen en het aanbrengen van zogenoemde groutankers. Daarna gaat een deel van de Kerkemaat weer open. De werkzaamheden aan de Weikamp en de laatste 100 meter van de Kerkmaat lopen door tot na de jaarwisseling.
(Verkeers)ontsluiting

Als het werk in de Nieuwe Haven begint, treedt ook het (verkeers)ontsluitingsplan in werking. Er komt een ontsluitingsweg, die achter de woningen aan de Kerkemaat langs loopt. ‘Gewoon’ verkeer en bouwverkeer wordt ten allen tijde van elkaar gescheiden. Tijdens de werkzaamheden komen langs de Nieuwe Haven bouwhekken, net als in de Oude Haven, waarbij voldoende ruimte overblijft voor bewoners om de woningen te voet te bereiken. De Havendijk blijft gewoon open.
Parkeren in de omgeving blijft mogelijk, alhoewel sommige parkeerplaatsen tijdelijk worden opgeheven. Voor de bewoners van de Kerkemaat is een tijdelijke parkeerplaats beschikbaar op plan Zuyderzee.

Metselwerk is erg gevoelig voor winterse invloeden. Daarom wordt zoveel mogelijk van tevoren op een andere plek gemaakt. Zo wordt de nieuwe kademuur van de Weikamp al gemetseld in een werkplaats van Koelewijn Metselwerken. Hierdoor wordt vertraging door regen en vorst zoveel mogelijk voorkomen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.